U bent hier: Home » Het Museum » Het Museum

Het Museum

Haar missie

Water 

Als hoofduitdaging van onze eeuw, wint de waterproblematiek elke dag aan belang binnen de vraagstelling die eigen is aan onze tijd.

Het water-en fonteinmuseum heeft zichzelf als opdracht gegeven een zo groot mogelijk publiek bewust te maken van deze problematiek via thematische tentoonstellingen, geleide bezoeken, kinderanimatie en een documentatiecentrum…

Onze politiek van vorming en opleiding neemt deel aan de ontwikkeling van een actief burgerschap. 

en fonteinen…

Het water stroomt opnieuw uit oude fonteinen. Binnen een klimaat van poëzie en nostalgie voeren deze laatste ons naar de tijd van toen van de wasvrouwen, waar de fonteinen een centrale plaats innamen in het dorp. Als bron van het leven trokken zij animatie en activiteiten aan.

Het Water-en Fonteinmuseum wil dit cultureel patrimonium laten kennen en herwaarderen door publicatie van artikels, organisatie van culturele activiteiten en restauratie van fonteinen...

Haar geschiedenis.

In 1983 wordt de passie van Jean-Pierre Courtois manifest duidelijk voor een patrimonium dat destijds van openbaar belang was, doch vandaag te veel vergeten is: de fonteinen.

1984 : Eerste tentoonstelling in Virginal over de fonteinen in België. Deze tentoonstelling zal op een weekend niet minder dan 1300 bezoekers kennen.

1985 : Uitgifte van een boek : « Fontein, als jij mij verteld werd… ». Met een oplage van 1000 exemplaren is dit boek het voorwerp van meerdere artikels in de pers, radio-en televisieuitzendingen.

1986 : Oprichting van de VZW « De vrienden van het Fonteinmuseum » en tweede tentoonstelling over de fonteinen in België. 

1989 : Dankzij de vrijgevigheid van John C. Martin, krijgt de VZW lokalen en kan zij haar deuren openen voor het publiek. Wijziging van de naam van de VZW naar «Water-en Fonteinmuseum ». 

1995 : Uitgifte van een postzegel door DE POST ter ere van het water-en Fonteinmuseum

timbre

1999 : Bezoek van ZKH prins Laurent aan het water-en Fonteinmuseum voor haar tiende verjaardag.

pr_laurent

Vandaag hebben deze jaren van passie en dynamisme geleid tot meerdere projekten : tentoonstellingen, evenementen, pedagogische projekten, nieuwe bezoeken en animaties…

Sinds de 2de september 2017 is het Water en Fontein Museum gesloten voor het publiek in Genval.  Zijn collecties zullen tijdelijk ontoegankelijk voor het publiek zijn.  Vanaf de 18de september zullen de pedagogische diensten weer beschikbaar zijn voor scholen en extra-schoolgroepen 

Van 1989 tot op vandaag heeft het Water-en Fonteinmuseum meerdere tentooonstellingen gerealiseerd rond fonteinen, waaronder «De fonteinen van Parijs », « De fonteinen van Rome», « De fonteinen van Zwitserland »… of rond andere thema's : «De mens en het water», « De palavers van het water, gezien vanuit Afrika», « De smurfen in het land van de fonteinen»…